Epäiletkö sydänsairautta?

Epäiletkö sydänsairautta?

Sydänsairauden riskiä voidaan ennakoida ja selvittää eri tavoin. Perinteisesti käytössä on ollut elintapojen kartoitus, verenpaineen kolesteroli ja sokeri taso mittaaminen. Näistä voidaan matemaattisesti arvioida tilastollista kokonaisriskiä

Uudempana vaihtoehtona on niin sanottu keramiditesti jolla mitataan yksilöllistä riskiä sairastua niin diabetekseen kun sepelvaltimotautiin. 

Mikäli esimerkiksi eri riskitekijöiden tai sukurasituksen perusteella epäilet että riski sairastua sydänsairauteen on kohonnut, ota yhteyttä tutkimuksen järjestämiseksi. Keramiditesti on osoittautunut hyödylliseksi myös niissä tilanteissa joissa kolesterolilääkityksen aloittaminen jää mietityttämään.